Cudzoziemiec po doświadczeniu przemocy zwolniony przez sąd ze strzeżonego ośrodka

Samo zaistnienie domniemania, że cudzoziemiec doświadczył przemocy, albo ustalenie, że pobyt w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców stanowić będzie zagrożenie dla jego życia i zdrowia warunkuje zakaz stosowania wobec taki…