Słowa kluczowe: list

List otwarty w sprawie poprawy dostępu do ochrony zdrowia migrantów

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej podpisało przygotowany przez międzynarodowe organizacje Lekarze Świata, PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumended Migrants) i EPHA (European Public Health Association) list otwarty do Ministrów Zdrowia wszystkich krajów UE w sprawie poprawy dostępu do ochrony zdrowia migrantów

Słowa kluczowe: , , , ,

Organizacje pozarządowe zaniepokojone przyszłością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

20 organizacji z Europy Centralnej i Wschodniej podpisało się pod listem otwartym dotyczącym działalności Trybunału. Organizacje z niepokojem odnotowują, że niektóre państwa członkowskie Rady Europy gwałtownie atakują i podważają legalność tej instytucji. Takie zachowania można było zaobserwować w trakcie reformy

Słowa kluczowe: ,

Sukces SIP i HFPC – każdy niezidentyfikowany uchodźca będzie mógł wrócić do Polski

Otrzymaliśmy odpowiedź Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na nasze wystąpienie z dnia 6 listopada 2013 r., w którym zwróciliśmy się o uchylenie przez UdSC wszystkich decyzji, na podstawie których osobom, którym odmówiono ochrony międzynarodowej w Polsce zakazano ponownego wjazdu do

Słowa kluczowe: , , , , ,

Szef UdSC przychyla się do naszego stanowiska i odstępuje od praktyki orzekania w decyzjach uchodźczych o zakazie ponownego wjazdu

W sierpniu br. Stowarzyszenie skierowało do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oficjalne wystąpienie z wezwaniem do niezwłocznego odstąpienia od podtrzymywanej przez ten organ linii orzeczniczej, w ramach której w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze Szef orzekał o zakazie ponownego wjazdu

Słowa kluczowe: , , ,

Prawna niedopuszczalność orzekania o zakazie ponownego wjazdu w decyzjach uchodźczych – wystąpienie SIP do Szefa UdSC

W związku z zaobserwowaniem przez nas niepokojącej i – w naszej ocenie – prawnie niedopuszczalnej praktyki orzekania w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze o zakazie ponownego wjazdu wnioskodawców na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen, Stowarzyszenie wystosowało pismo do

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce