Słowa kluczowe: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Sukces SIP – ochrona uzupełniająca dla ofiary przemocy domowej z Czeczenii

11 czerwca 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał w sprawie naszej klientki bardzo korzystną decyzję – udzielił jej ochrony uzupełniającej w Polsce.

Słowa kluczowe: , ,

Szef UdSC przychyla się do naszego stanowiska i odstępuje od praktyki orzekania w decyzjach uchodźczych o zakazie ponownego wjazdu

W sierpniu br. Stowarzyszenie skierowało do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oficjalne wystąpienie z wezwaniem do niezwłocznego odstąpienia od podtrzymywanej przez ten organ linii orzeczniczej, w ramach której w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze Szef orzekał o zakazie ponownego wjazdu

Słowa kluczowe: , , ,

Prawna niedopuszczalność orzekania o zakazie ponownego wjazdu w decyzjach uchodźczych – wystąpienie SIP do Szefa UdSC

W związku z zaobserwowaniem przez nas niepokojącej i – w naszej ocenie – prawnie niedopuszczalnej praktyki orzekania w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze o zakazie ponownego wjazdu wnioskodawców na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen, Stowarzyszenie wystosowało pismo do

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce