European_Court_of_Human_Rights_Court_room20 organizacji z Europy Centralnej i Wschodniej podpisało się pod listem otwartym dotyczącym działalności Trybunału. Organizacje z niepokojem odnotowują, że niektóre państwa członkowskie Rady Europy gwałtownie atakują i podważają legalność tej instytucji. Takie zachowania można było zaobserwować w trakcie reformy Trybunału, kiedy próbowano ograniczyć możliwości wniesienia skargi indywidualnej poprzez wprowadzenie opłat lub obowiązkowej reprezentacji przez prawnika. Nieprzyjazne nastawienie doprowadziło także do formułowania stanowisk okazujących brak szacunku dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jego Kancelarii. Takie działania mogą mieć negatywy wpływ na sytuację jednostek, obrońców praw człowieka i organizacji pozarządowych z państw, gdzie Trybunał stanowi jedyną nadzieję na dochodzenie sprawiedliwość.

Pod listem podpisało się także Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, a jego oryginalna wersja znajduje się tutaj.

zdjęcie: Djtm / wikipedia.org

Udostępnij