Wygrana SIP przed Naczelnym Sądem Administracyjnym!

postanowienie-icon

1 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowe postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej naszemu klientowi. Orzeczeniem NSA uchylono wcześniejsze niekorzystne dla niego postanowienie WSA w Warszawie o odmowie wstrzymania wykonania wydanej mu negatywnej decyzji uchodźczej.

Słowa kluczowe: , ,

Stanowisko SIP w sprawie detencji dzieci cudzoziemskich

10509518_674284369324938_2414118297273295980_n-icon

Nasza petycja do Premier Ewy Kopacz w sprawie wprowadzenia zakazu detencji dzieci, pod którą podpisało się 30 organizacji pozarządowych,  doczekała się odpowiedzi ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  Poniżej prezentujemy stanowisko SIP, będące reakcją na bardzo niepokojące, naszym zdaniem, argumenty użyte

Słowa kluczowe: , , ,

Pismo SIP do Prezydenta RP w sprawie konwencji antyprzemocowej

Katherine Evans freeimages2-icon

W połowie marca Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zapewnił o woli podpisania samej Konwencji „bez niepotrzebnej zwłoki”, deklarując jednocześnie potrzebę ponownego poddania treści Konwencji badaniom pod kątem prawnym przed ostateczną jej ratyfikacją.

Słowa kluczowe: , , ,

Kolejna wygrana SIP przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

lancuch-icon

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców utrzymującą w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej oraz o odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany cudzoziemce narodowości

Słowa kluczowe: ,

Przełomowa interpretacja dotycząca legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców

Heriberto Herrera_freeimages.com-icon

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wykonujących pracę na terytorium Polski, posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o ustosunkowanie się

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Kontakt z mediami
karolina_mazurczak Karolina Mazurczak, tel. 500 599 648
Archiwa
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.