Raport „Pracownicy bez granic”

pracownicy-bez-granic-icon

Miło nam poinformować, że jest już gotowy polski raport będący podsumowaniem badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce z punktu widzenia pracodawców. Dlaczego pracodawcy zatrudniają cudzoziemców? Dlaczego zatrudniają nielegalnie i dlaczego tego nie robią? Dlaczego cudzoziemcy się

Słowa kluczowe: , , ,

Zmiana godzin dyżurów telefonicznych prawników w sprawach pieczy zastępczej

Od 1 lipca 2014 dyżury telefoniczne prawników w sprawach pieczy zastępczej obywać się będą we czwartki od godziny 12:00 do 17:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Słowa kluczowe: ,

Prośba o poparcie w sprawie płk Olkowicza

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwróciło się prośbą o zajęcie popierającego stanowiska w sprawie płk K. Olkowicza, o zapewnienie mu ochrony w postępowaniu przed sądem apelacyjnym i wyrażenie wsparcia dla niego w tym postępowaniu w sprawie o popełnienie przez niego wykroczenia.

Słowa kluczowe: , ,

Dostęp do pomocy prawnej dla cudzoziemców pod znakiem zapytania

Wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Polską Akcją Humanitarną wystosowaliśmy pismo do pana Piotra Stachańczyka,  sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którym zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie finansowania pomocy prawnej dla migrantów, cudzoziemców, którzy

Słowa kluczowe: ,

Publikacja „Sprawiedliwość skrajna”

sprawiedliwosc-skrajna-icon

Sprawiedliwość w swojej istocie oznacza wyważenie konkurencyjnych interesów. Czy można mówić o takiej równowadze w przypadku kary dożywotniego więzienia i umieszczenia skazanego w całkowitym niemal odosobnieniu i warunkach zdominowanych przez maksimum ochrony? Czy sprawiedliwość skrajna w tych dwóch postaciach, ważąca dzień za dniem, przez kilka lat, różne interesy, pozostaje sprawiedliwa? Nie wiem czy lektura nowej książki autorstwa Marii Niełacznej udziela odpowiedzi. Na pewno stawia te pytania i konfrontuje nas z najtrudniejszymi obszarami życia w więzieniu i człowieczeństwa.

Słowa kluczowe: ,
Archiwa
Kontakt z mediami

karolina_mazurczakKarolina Mazurczak, tel. 500 599 648

poradnictwo.waw.pl