Uwaga! Zmiana systemu udzielania porad

woman-working-in-office-icon

Внимание! Изменяется порядок предоставления консультаций.
Attention! Changes in the advice services.
Avis à votre attention! On change le système de conseils juridiques.

Słowa kluczowe: , , ,

Uwagi SIP do Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia

173295_8002-icon

Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 – dokumentu, który stanowi podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Słowa kluczowe: , ,

Uwagi SIP do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Advokat,_Engelsk_advokatdräkt,_Nordisk_familjebok-icon

8 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie przesłało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uwagi, które przygotowaliśmy do – opracowanego w tym resorcie – projektu ustawy nowelizującej ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Słowa kluczowe: , ,

Uwagi SIP do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

file000704919536-icon

Stowarzyszenia przygotowało swoje uwagi do przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Słowa kluczowe: , ,

Więźniowie „niebezpieczni” w dalszym ciągu rodzą problemy. Czy władze polskie nie radzą sobie z tą kategorią więźniów?

hands_in_jail-icon

Kontynuujemy współpracę z funkcjonariuszami AŚ Poznań i rozszerzamy ją na ZK Rzeszów – Załęże w związku z wynikami monitoringu postępowania z więźniami „niebezpiecznymi”. Celem współpracy jest: zrozumienie różnych rodzajów „niebezpieczności” oraz zrozumienie i zdefiniowanie poważnego zagrożenia oraz czynników ryzyka, opracowanie

Słowa kluczowe: ,
Archiwa
Kontakt z mediami
karolina_mazurczak Karolina Mazurczak, tel. 500 599 648

poradnictwo.waw.pl