Komunikat prasowy – więcej ochrony dla ofiar przestępstw i świadków

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym dotyczącym prac nad ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Słowa kluczowe: , , ,

Więcej ochrony dla ofiar przestępstw i świadków

boy-366311_640-icon

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wspólnie z Fundacją „La Strada”, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Kampani Przeciwko Homofobii przygotowało szereg uwag do rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Słowa kluczowe: , , , , ,

Skarga SIP do Komisji Europejskiej – dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie wystosowało skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę zobowiązań dotyczących dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.

Słowa kluczowe: ,

Errata do raportu „Wciąż za kratami”

wciaz-za-kratami-icon

W odpowiedzi na uwagi Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej do raportu z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przygotowało poprawki i komentarze do publikacji. Zapraszamy do ponownego zapoznania się

Słowa kluczowe: , ,

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – opóźnienia i ich konsekwencje

Wraz z innymi organizacjami świadczącymi bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców zwróciliśmy się już po raz kolejny do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie opóźnień w implementacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.  Z ostatnich informacji uzyskanych podczas spotkania z pracownikami Centrum Obsługi

Słowa kluczowe:
Archiwa
Kontakt z mediami

karolina_mazurczakKarolina Mazurczak, tel. 500 599 648

poradnictwo.waw.pl