Odeszła nasza koleżanka i współpracowniczka

bogumila_sobczak-icon

Z przykrością przyjęliśmy informację, że kilka dni temu po ciężkiej chorobie odeszła nasza koleżanka i współpracowniczka – Bogumiła Sobczak.

Zgłosiliśmy nasze uwagi do sprawozdania rządu z wykonania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

documents-milda-k-freeimages.com-icon

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło nas do konsultacji VII okresowego sprawozdania RP z wykonania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Poza uwagami merytorycznymi i formalnymi do treści sprawozdania, zwróciliśmy uwagę na brak innych ważnych podmiotów pośród organizacji zaproszonych do konsultacji dokumentu.

Słowa kluczowe: ,

Nie ustajemy w staraniach o równe traktowanie cudzoziemców

polityka_mieszkaniowa-icon

Złożyliśmy apelację od wyroku oddalającego powództwo w sprawie niepełnosprawnej, samotnej matki z Czeczenii, której Gmina Pruszków kilkakrotnie odmówiła merytorycznego rozpatrzenia podania o wynajęcie mieszkania.

Słowa kluczowe: , , , ,

Mądrość Sądu, słabość Straży Granicznej – niedopuszczenie do umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców

postanowienie-icon

18 czerwca 2015 r. prawnik SIP uczestniczył wraz Cudzoziemcem w procedurze złożenia przez niego kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – porównujący 1. i 2. wniosek Pana R. o ochronę międzynarodową – uznał (naszym zdaniem

Słowa kluczowe: , , , ,

Sukces SIP – ochrona uzupełniająca dla ofiary przemocy domowej z Czeczenii

decyzja-ochrona-icon

11 czerwca 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał w sprawie naszej klientki bardzo korzystną decyzję – udzielił jej ochrony uzupełniającej w Polsce.

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Kontakt z mediami
karolina_mazurczak Karolina Mazurczak, tel. 500 599 648
Archiwa
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani