Słowa kluczowe: HFPC

Sukces SIP i HFPC – każdy niezidentyfikowany uchodźca będzie mógł wrócić do Polski

Otrzymaliśmy odpowiedź Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na nasze wystąpienie z dnia 6 listopada 2013 r., w którym zwróciliśmy się o uchylenie przez UdSC wszystkich decyzji, na podstawie których osobom, którym odmówiono ochrony międzynarodowej w Polsce zakazano ponownego wjazdu do

Słowa kluczowe: , , , , ,

Monitoring ośrodków strzeżonych po raz drugi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej rozpoczynają dziś monitoring strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Odbywa się on z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrwa do 17 lutego 2014 r. Równolegle z organizacjami pozarządowymi także przedstawiciele MSW przeprowadzą kontrolę wewnętrzną w strzeżonych ośrodkach.

Słowa kluczowe: , , ,

Odpowiedź Straży Granicznej na dalsze uwagi SIP i HFPC do porządku wewnętrznego w ośrodkach strzeżonych

29 lipca 2013 r. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiły z pismem do Komendanta Głównego Straży Granicznej w całkowitego odstąpienia od wyznaczania sztywnych godzin odbywania spacerów przez cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych. W naszym przekonaniu jest to

Słowa kluczowe: , , , ,

Uwagi do projektu nowej ustawy o cudzoziemcach

Stowarzyszenie wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przygotowało uwagi do projektu ustawy o cudzoziemcach – wersji, która jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Będziemy starali się przekonać posłów do wprowadzenia tych zmian do przepisów ustawy. Prace nad ustawą w podkomisji zaczynają

Słowa kluczowe: , , ,

Odpowiedź na uwagi dotyczące nowych regulaminów w ośrodkach strzeżonych

Większość, proponowanych przez SIP, zmian w porządku wewnętrznym w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców została uwzględniona przez Straż Graniczną. Dotyczą one m.in. apeli, spacerów, korzystania z kąpieli i przeprowadzania widzeń.

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce