Wspólne wychowywanie dzieci z poprzedniego związku partnerki oraz pozostawianie z nią w związku wyznaniowym (muzułmańskim) uprawnia do uzyskania w Polsce zgody na pobyt humanitarny w celu ochrony prawa do życia rodzinnego oraz praw dziecka.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie decyzją z dnia 27 marca 2020 r., nr NW-WA-Gds.C-Zds.M.4226.11.2020 udzielił zgody na pobyt humanitarny cudzoziemcowi wspólnie wychowującemu dzieci partnerki. Straż Graniczna uznała, że uczestniczenie w życiu rodzinnym partnerki (wspólne wychowywanie dzieci z poprzedniego związku konkubiny), z którą cudzoziemiec pozostaje wyłącznie w wyznaniowym (muzułmańskim) związku małżeńskim można zakwalifikować jako posiadanie życia rodzinnego i prywatnego w Polsce.

W sprawie zostały przeprowadzone liczne dowody, m.in. przesłuchanie cudzoziemca, wywiad środowiskowy oraz przesłuchanie świadka, celem ustalenia, czy cudzoziemiec aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, w tym w wychowaniu dzieci małżonki z poprzedniego związku oraz jaka relacja łączący poszczególnych członków rodziny. W decyzji wskazano, że cudzoziemiec pozostaje od kilku lat w wyznaniowym związku małżeńskim. Para zamieszkuje wspólnie i wychowuje dzieci małżonki z poprzedniego związku. Co więcej, jak ustalił organ administracji, cudzoziemiec udziela rodzinie wsparcia niezbędnego ze względu na stan zdrowia niektórych członków jego rodziny.

Mając na uwadze powyższe, Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie uznał, że cudzoziemiec „prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej życie prywatne i rodzinne. W pełni uczestniczy w życiu (…) [członków rodziny]” i w konsekwencji udzielił zgody na pobyt ze względów humanitarnych powołując się na przesłanki wskazane w art. 348 ust. 2 i 3 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi.

Na decyzję organu wpływ również miały ustalenia dotyczące wsparcia, którego  udzielał cudzoziemiec pozostałym członkom rodziny wymagającym dodatkowej opieki ze względu na stan zdrowia.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostało przyłączone do sprawy jako organizacja społeczna. Stowarzyszenie było reprezentowane przez r.pr. Magdalenę Sadowską.

Udostępnij