Agencja UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, EUAA) jest agencją unijną, która zapewnia państwom członkowskim wsparcie operacyjne i techniczne w dziedzinie ochrony międzynarodowej, a także prowadzi szkolenia dla organów azylowych państw członkowskich. Co roku, EUAA publikuje też raport o sytuacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w UE, w tym w Polsce. 

W związku z toczącymi się obecnie pracami nad raportem EUAA za rok 2022, przygotowaliśmy nasze podsumowanie największych zmian i wyzwań, z jakimi osoby poszukujące ochrony w Polsce musiały się mierzyć w zeszłym roku. 

W naszym sprawozdaniu wskazaliśmy m.in. na następujące problemy: 

  • Trwające od sierpnia 2021 r. pushbacki na granicy polsko-białoruskiej;
  • Niepokojące odmowy wjazdu na granicy polsko-ukraińskiej;
  • Problemy obywateli rosyjskich z wjazdem na terytorium Polski; 
  • Niewystarczające świadczenia socjalne dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
  • Wcześniejsze zakończenie dostępu do pomocy socjalnej i medycznej w przypadku osób, którym odmówiono ochrony międzynarodowej w trakcie pandemii; 
  • Problemy z dostępem do opieki medycznej i psychologicznej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;
  • Umieszczanie w detencji dzieci, pomimo krytyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i ofiar przemocy, pomimo iż jest to niezgodne z polskim prawem;
  • Problemy osób korzystających z ochrony czasowej w Polsce, a także innych cudzoziemców, którzy byli zmuszeni uciekać z Ukrainy. 

Z naszym sprawozdaniem można zapoznać się tutaj.

Udostępnij