Rok 2022 był dla polskiego społeczeństwa i organizacji pozarządowych rokiem próby. Od ponad roku trwał już kryzys humanitarny na granicy z Białorusią, gdzie tysiące osób próbujących ubiegać się w Polsce o ochronę międzynarodową były, i nadal są, bezprawnie wypychane przez Straż Graniczną na drugą stronę granicy. W lutym dołączyły wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę, z której do Polski przybył ponad milion uchodźców i uchodźczyń. Polacy i Polki wykazali(-ły) się względem osób uciekających z Ukrainy ogromną otwartością i wsparciem. Niestety, w tym samym czasie ci, którzy przechodząc przez pogranicze białoruskie szukali schronienia w naszym kraju, nie zawsze mogli liczyć na taką samą pomoc i otwarte serca.

W debacie publicznej coraz częściej pojawiało się rozróżnienie na dwie kategorie uchodźców – “dobrych” i “złych”. “Dobrzy” uchodźcy, czyli ci, którzy uciekają z Ukrainy, a “źli”, to pozostałe osoby uchodźcze. My, jako Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, pomagamy każdej osobie, która ucieka przed przemocą, prześladowaniami czy dyskryminacją. Nie jest ważne dla nas to, skąd przybyła do Polski. Jesteśmy dla wszystkich uchodźców. 

Jak działaliśmy w 2022 roku?

W 2022 r. pomogliśmy ponad 4400 osobom. Uzyskaliśmy 7 ważnych korzystnych dla naszych klientów(-ek) orzeczeń sądu, w tym przełomowy wyrok Sądu Rejonowego w Hajnówce, stwierdzający nielegalność prowadzonych przez Straż Graniczną na pograniczu białoruskim push-backów. Braliśmy aktywny udział w opiniowaniu projektów i nowelizacji prawa wpływającego na sytuację cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce.

W ciągu tygodnia od rosyjskiej agresji uruchomiliśmy specjalny portal dla osób uciekających z Ukrainy, w którym stworzyliśmy bazę ponad 500 pytań i odpowiedzi w trzech językach, aktualizowaną na bieżąco przez naszych prawników i prawniczki, z której każdego dnia korzysta ponad 2000 osób. Prowadzimy również szkolenia dla osób pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 850 osób, a nasze prawniczki prowadzą konsultacje prawne dla osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie, przebywających w zaprzyjaźnionych organizacjach w województwie mazowieckim.

Nie ustajemy również w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych dla cudzoziemców i cudzoziemek w naszym biurze w Warszawie. Jesteśmy obecni w strzeżonych ośrodkach w Lesznowoli i Kętrzynie, gdzie nasi prawnicy(-czki) udzielają wsparcia prawnego cudzoziemcom i cudzoziemkom spędzającym tam długie miesiące bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Jesteśmy też częścią Grupy Granica, której zapewniamy wsparcie prawne i humanitarne. Z ramienia naszego stowarzyszenia na pograniczu białoruskim stale obecne są osoby, które pracując w terenie pomagają tym, którzy zostali uwięzieni przez system pomiędzy dwoma krajami. 

Każdy uchodźca i każda uchodźczyni ma prawo do przejścia przez odpowiednie procedury i oczekiwania na wynik swojej sprawy w bezpiecznym miejscu, z poszanowaniem swojej godności jako człowieka. Nikt nie opuszcza swojego domu i nie naraża swojego życia szukając szans na lepsze jutro bez powodu. Jesteśmy po to, aby pomagać wszystkim uchodźcom, bez wyjątku. 

Przekaż 1,5% podatku na pomoc prawną i integracyjną dla uchodźców mieszkających w Polsce. 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Jesteśmy dla wszystkich uchodźców.

Jak przekazać 1,5% na SIP?

Wypełniasz PIT online? Zaloguj się na stronie www.podatki.gov.pl. Jeżeli wsparłeś(-łaś) nas w zeszłym roku, nasz KRS powinien pojawić się automatycznie w nowym zeznaniu, w odpowiednim okienku.

Jeśli w zeszłym roku wybrałeś(-łaś) inną organizację i chcesz zmienić swój cel 1,5% po zalogowaniu się na swoim koncie e-PIT kliknij w: Zmień organizację. A następnie wybierz z listy numer KRS  Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: 0000240024.

Pierwszy raz rozliczasz się samodzielnie online?  Po zalogowaniu się do e-PIT kliknij w: Wybierz organizację i wybierz z listy numer KRS Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: 0000240024.

Jeśli zgadzasz się, żebyśmy Cię poznali – zaznacz zgodę na przekazanie informacji. Z przyjemnością Cię poznamy!

Jeśli jesteś na emeryturze, pobierz formularz PIT-OP w wersji do druku, w którym wpisaliśmy już nasz KRS 0000240024. Wypełnij go i złóż w swoim urzędzie skarbowym.

Więcej informacji o tym, jak rozliczyć swój PIT znajdziesz w poradniku przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, możesz też skorzystać z instrukcji jak przekazać 1,5% na OPP.

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Udostępnij