Powraca problem dostępu cudzoziemców do gminnych usług mieszkaniowych

hong_kong_apartment_porbital_freedigitalphotosSwój finał w sądzie administracyjnym znalazła sprawa o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz o niezakwalifikowaniu i nieumieszczeniu na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowych zasobów miasta stołecznego Warszawy, w którą byliśmy aktywnie zaangażowani.

Z uzasadnienia Uchwały Zarządu Dzielnicy Mokotów wynikało, że wyłącznym powodem odmowy zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony była okoliczność, że wnioskodawcy posiadali umowę najmu lokalu zawartą na wolnym rynku. Wszelkie inne okoliczności sprawy znalazły się poza zasięgiem rozważań organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny – podzielając argumenty skarżących – uznał, że zaskarżona uchwała w sposób istotny narusza prawo. W ocenie sądu mieliśmy do czynienia w tej sprawie z ewidentnym naruszeniem zasad rzetelnego i wnikliwego zbadania całokształtu sprawy. Odnosząc się do kwestii tytułu prawnego do lokalu sąd podniósł, że „Żaden przepis Uchwały Rady Miasta Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. nie wyłącza z grona osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy, osób legitymujących się prywatną umową najmu lokalu mieszkalnego”.

zdjęcie: porbital / freedigitalphotos.net

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce