Bezpłatna pomoc medyczna przysługuje mieszkającym w Polsce na stałe kobietom, które otrzymały ochronę uzupełniającą w okresie porodu i połogu, a także im nowo narodzonym dzieciom.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) uwzględnił w trybie autokontroli przygotowaną przez nas skargę na własną decyzję obciążającą kosztami porodu, opieki poporodowej i opieki neonatologicznej nad noworodkiem kobiety, która przebywała w Polsce na podstawie ochrony uzupełniającej (decyzja z 29 kwietnia 2021 r. nr 786/07/2021/KL).

Cudzoziemka otrzymała w Polsce ochronę ponad 10 lat temu. Zgodnie z przepisami prawa miała ona prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i połogu niezależnie od posiadanego ubezpieczenia (art. 2 ust. 4 lit. b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Mimo wszystko Prezes NFZ wszczął postępowanie w celu obciążenia jej kosztami pobytu w szpitalu w okresie porodu i połogu oraz kosztami opieki nad noworodkiem. Prezes NFZ ustalił, że w tym okresie kobieta nie była ubezpieczona w ZUS. W ocenie organu stanowiło to wystarczającą podstawę by obciążyć ją, wysokimi jak na jej możliwości finansowe, kosztami opieki medycznej.

Kobieta, z pomocą prawniczki Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, sporządziła skargę na decyzję Prezesa NFZ. W skardze podkreślono, że przepisy prawa uprawniały ją do bezpłatnej opieki medycznej, bowiem była kobietą w ciąży, mieszkała na stałe w Polsce oraz udzielono jej ochrony uzupełniającej.

Prezes NFZ zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym w skardze, uchylił swoją wcześniejszą decyzję i umorzył postępowanie w całości. Prezes NFZ uznał tym samym, że bezpłatna pomoc medyczna przysługuje mieszkającym w Polsce na stałe kobietom, które otrzymały ochronę uzupełniającą w okresie porodu i połogu, a także im nowo narodzonym dzieciom.

Zdjęcie autorstwa Jonathan Borba z Pexels.

Udostępnij