Chrzanowska_EwartNagroda im. Jerzego Zimowskiego przyznawana jest przez Instytut Spraw Publicznych za działania na rzecz ludzi w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Z uzasadnienia Kapituły: “Aleksandra Chrzanowska zajmuje się tą sferą pomocy migrantom, która wydaje się mało widoczna, a z ludzkiego punktu widzenia jest niezwykle potrzebna. Stanowi cenne uzupełnienie działalności państwa, które bez wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariuszy, nie byłoby w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Praca Aleksandry Chrzanowskiej mieści się w szerokiej sferze działań na rzecz integracji, stanowiącej kluczowy element – intensywnie obecnie dyskutowanej na forum europejskim – polityki wobec uchodźców i migrantów. Jednak głównym argumentem przemawiającym za przyznaniem Laureatce nagrody jest to, że jej działalność na rzecz migrantów jest po prostu głęboko humanistyczna“.

Co-laureatką została dziennikarka Ewa Ewart.

Przemówienie Aleksandry Chrzanowskiej podczas gali wręczenia nagrody 16 września 2015:

(zakłócenia w pierwszej części wystąpienia są spowodowane błędami w zapisie materiału, dostępna jest transkrypcja przemówienia)

zdjęcie: Instytut Spraw Publicznych

Udostępnij