Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej udzielił Pani Elmirze A. oraz trójce jej dzieci zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Organ uznał, że ich wydalenie naruszałoby prawa dziecka w stopniu istotnie zagrażającym ich rozwojowi psychofizycznemu.

Rodzina przebywa w Polsce od 2011 r. W tym czasie dzieci nawiązały silne więzi z polskim społeczeństwem. Uczestniczyli oni w wydarzeniach kulturalnych i społecznych, angażowali się w wolontariat, a także wygrywali konkursy przedmiotowe.

Rodzina dwukrotnie odmawiano przyznania prawa pobytu i zobowiązano ją do powrotu. W wyniku wniesionego odwołania, decyzje nakazujące powrót Pani Emirze A. i jej małoletnim dzieciom były uchylane. Ostatecznie Straż Graniczna udzieliła im prawa pobytu w Polsce.

Rodzina korzystała ze wsparcia prawnego udzielanego przez SIP.

Udostępnij