W ostatnich miesiącach liczni cudzoziemcy zgłaszali nam problemy z odbiorem korespondencji/przekazów pieniężnych w urzędach pocztowych oraz z dostępem do usług publicznych w urzędach dzielnic Warszawy wyłącznie z powodu legitymowania się dokumentem pobytowym (kartą pobytu, tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca), którego termin ważności określony na dokumencie upłynął. Tymczasem ważność ww. dokumentów została z mocy prawa przedłużona w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Wobec powyższego wystosowaliśmy wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Poczty Polskiej w sprawie honorowania dokumentów tożsamości cudzoziemców.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonych wyżej pism, w których przywołujemy odpowiednie przepisy prawne.

W odpowiedzi od Poczty Polskiej otrzymaliśmy zapewnienie o podjęciu działań w celu wyeliminowania zgłoszonych nieprawidłowości. Podobnej odpowiedzi udzielił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

zdjęcie: Scott Graham / Unsplash

Udostępnij