d4wcms_046345W dniach 28 maja – 12 czerwca 2014 roku odbędzie się 103 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, na której będzie konsultowany projekt protokołu uzupełniającego do Konwencji Genewskiej nr 29 z dnia 28 czerwca 1930 roku, dotyczącej zwalczania pracy przymusowej lub obowiązkowej. Protokół ma na celu aktualizację zapisów Konwencji i wraz z nią będzie stanowił wiążący instrument w walce ze współczesnymi formami pracy przymusowej.

W związku z tym Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystosowało wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych o poparcie tego protokołu w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie poparcia protokołu do Konwencji, Polska znajdzie się w grupie państw podejmujących konkretne kroki, aby doprowadzić do całkowitej likwidacji lub przynajmniej istotnego ograniczenia zjawiska pracy przymusowej.

Udostępnij