file7971281616548W związku z trwającymi obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracami nad zmianą  ustawy o pomocy społecznej, Stowarzyszenie zgłosiło swoje postulaty odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian, mających na celu lepszą integrację cudzoziemców w Polsce. Nasze propozycje obejmują od dawna podnoszone przez środowisko pozarządowe i naukowe kwestie takie jak: wydłużenie programów integracji dla uchodźców oraz objęcie nimi szerszej grupy cudzoziemców, w tym osób z pobytem humanitarnym. Szczegółowe postulaty Stowarzyszenia można znaleźć w załączniku.

zdjęcie: morguefile.com

Udostępnij