femicide-vol2Rada Naukowców Systemu Narodów Zjednoczonych (Academic Counsil on the United Nations System – ACUNS) opublikowała II tom zbioru pod nazwą Femicide. A Global Issue that Demands Action, który redagowali Simona Domazetoska, Michael Platzer oraz Gejsi Plaku. W publikacji tej znalazły się wyniki prowadzonych przez Stowarzyszenie badań nad przemocą wobec migrantek przymusowych. Polecamy w tej publikacji tekst Witolda Klaus pt. , Forced Female Migrants as Victims of Violence in Poland.

 

Udostępnij