status-tozsamosc-dyskryminacjaCzy, kogo i dlaczego dyskryminujemy? Czy pracodawcy dyskryminują osoby o niepolskim pochodzeniu? Czy stosujemy podwójne standardy w ocenie kompetencji Polaków i nie-Polaków? Jak można wykorzystywać testy w polityce antydyskryminacyjnej? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w publikacji Kingi Wysieńskiej i Katarzyny Wencel. Oprócz wyników długoletnich badań dotyczących nierównego traktowania, zawiera ona także rekomendacje co do sposobów diagnozowania dyskryminacji i jej przeciwdziałania.

Udostępnij