W związku z zauważonymi przez nas nieprawidłowościami w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, SIP skierował pismo do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz- Waltz z wnioskiem  o podjęcie działań w trybie nadzoru.
W skrócie: uważamy, ze urząd  wymaga bez podstawy prawnej pełnomocnictw notarialnych od pełnomocników ustanowionych przez pracodawców w sprawach rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii.
Udostępnij