Wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Polską Akcją Humanitarną wystosowaliśmy pismo do pana Piotra Stachańczyka,  sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którym zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie finansowania pomocy prawnej dla migrantów, cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu.

Trzy fundusze, z których aktualnie finansowane są działania dotyczące wyżej wymienionych grup (EFI, EFPI, EFU) mają zostać zastąpione Funduszem Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Niestety do chwili obecnej nie jest znany termin ogłoszenia i rozpoczęcia naboru wniosków do FAMI –  co może doprowadzić do sytuacji, że cudzoziemcy zostaną pozbawieni dostępu do pomocy prawnej.

Udostępnij