Rząd planuje umieszczanie cudzoziemców w kontenerach  oraz zamierza powrócić do instalowania krat w oknach pomieszczeń,  w których umieszczani są cudzoziemcy.  Nie znajdujemy uzasadnienia dla planowanych obostrzeń – w naszej ocenie przetrzymywanie cudzoziemców, w tym uchodźców i rodzin z dziećmi, w takich warunkach narusza standardy praw człowieka.

 
Nasze pismo do Sekretarza Stanu w MSWiA znajdziecie tutaj.

Udostępnij