iron-wire-fence9 marca Stowarzyszenie przesłało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obszerne uwagi do przygotowanego w tym resorcie projektu rozporządzenia ws. strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadzą nowe przepisy będzie rezygnacja z zabezpieczania okien w pokojach cudzoziemców kratami, jak to miało miejsce dotychczas. Bardzo się cieszymy się, że wsłuchano się w postulat, który SIP i inne organizacje pozarządowe zgłaszały od wielu lat  – aby ograniczyć “więzienny” wygląd zamkniętych ośrodków dla cudzoziemców.

W swoich uwagach do projektu wskazujemy na to, że m.in. warto już teraz, przy debacie o nowych przepisach, pójść o krok dalej i zrezygnować z zabezpieczania ogrodzenia terenu strzeżonych ośrodków drutem kolczastym. Zgodnie z projektem rozporządzenia każdy ośrodek powinien być otoczony co najmniej jedną linią wysokiego na 3 m ogrodzenia, które powinno być zwieńczone długimi na około 0,5 m odkosami (pręty metalowe nachylone do wewnątrz terenu ośrodka) z rozciągniętym na nich drutem kolczastym. Uważamy, że takie zabezpieczenia, wykorzystywane w zakładach karnych typu zamkniętego i półzamkniętego (gdzie karę pozbawienia wolności odbywają sprawcy przestępstw) nie jest uzasadnione w przypadku strzeżonych ośrodków, w których umieszczani są (dla celów administracyjnych) cudzoziemcy, wśród nich często rodziny z dziećmi.

zdjęcie: newsroom.unsw.edu.au

Udostępnij