Do tej pory można było omijać przepisy o 18 miesięcznym okresie wykonywania pracy tymczasowej w ciągu kolejnych 36 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy, poprzez zatrudnienie tego samego pracownika tymczasowego, ale zmieniającego po 18 miesiącach agencję zatrudnienia. Dotychczas obowiązujący przepis stanowił, że agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

Znowelizowany przepis stanowi, że pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że niezależnie od zmiany agencji pracy tymczasowej, ten sam pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Ponadto do ustawy wprowadzono kary pieniężne za niestosowanie przepisów ustawy.

Na mocy przepisów przejściowych okresy korzystania z pracy tymczasowej przed wejściem w życie nowelizacji sumują się z okresami przypadającymi po 1 czerwca 2017 r. Oznacza to, że pracownik tymczasowy, który wykonywał pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez kolejnych 15 miesięcy do dnia 1 czerwca 2017 r. będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika jeszcze przez 3 miesiące, gdyż łączny okres korzystania z jego pracy wyniesie 18 miesięcy.

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu były niekorzystne dla pracowników tymczasowych, gdyż wykonywali pracę noszącą znamiona pracy stałej na umowach o pracę tymczasową. Zmiana jest potrzebna tym bardziej, że bardzo dużą część pracowników tymczasowych stanowią cudzoziemcy, którzy z powodu nieznajomości prawa i języka nie są w stanie samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo i godziwe warunki swojej pracy.

Udostępnij