Zmiany dotyczące pracy tymczasowej

Fot. Freepik

Na początku czerwca weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uniemożliwi agencjom pracy i pracodawcom użytkownikom korzystanie z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.

Do tej pory można było omijać przepisy o 18 miesięcznym okresie wykonywania pracy tymczasowej w ciągu kolejnych 36 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy, poprzez zatrudnienie tego samego pracownika tymczasowego, ale zmieniającego po 18 miesiącach agencję zatrudnienia. Dotychczas obowiązujący przepis stanowił, że agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

Znowelizowany przepis stanowi, że pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że niezależnie od zmiany agencji pracy tymczasowej, ten sam pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Ponadto do ustawy wprowadzono kary pieniężne za niestosowanie przepisów ustawy.

Na mocy przepisów przejściowych okresy korzystania z pracy tymczasowej przed wejściem w życie nowelizacji sumują się z okresami przypadającymi po 1 czerwca 2017 r. Oznacza to, że pracownik tymczasowy, który wykonywał pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez kolejnych 15 miesięcy do dnia 1 czerwca 2017 r. będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika jeszcze przez 3 miesiące, gdyż łączny okres korzystania z jego pracy wyniesie 18 miesięcy.

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu były niekorzystne dla pracowników tymczasowych, gdyż wykonywali pracę noszącą znamiona pracy stałej na umowach o pracę tymczasową. Zmiana jest potrzebna tym bardziej, że bardzo dużą część pracowników tymczasowych stanowią cudzoziemcy, którzy z powodu nieznajomości prawa i języka nie są w stanie samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo i godziwe warunki swojej pracy.

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat