Rok 2021 był dla organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony praw człowieka rokiem wyzwań. Kryzys humanitarny na granicy polsko- białoruskiej urósł do rozmiarów, których w naszej części Europy nie widzieliśmy od dawna. W jego obliczu zmuszeni zostaliśmy do dostosowania naszych dotychczasowych działań tak, by osoby przebywające w ekstremalnych warunkach i potrzebujący naszej pomocy, mogły ją otrzymać.

Nadal udzielaliśmy wsparcia prawnego cudzoziemcom i cudzoziemkom przebywających w ośrodkach detencyjnych, a także walczyliśmy z dyskryminacją, która wciąż jest obecna w naszym kraju. Prowadziliśmy także monitoring działania władz i aktywnie reagowaliśmy na projekty legislacyjne, które mogły prowadzić do naruszeń praw człowieka, składając komentarze do projektów ustaw oraz skargę do Komisji Europejskiej.

Ważną częścią naszych działań w 2021 r. była także działalność edukacyjna. Poprzez warsztaty i szkolenia staraliśmy się zwiększać świadomość społeczną na temat praw człowieka i uwrażliwiać na trudną sytuację migrantów(-ek) i uchodźców(-czyń).

W 2021 roku:

  • udzieliliśmy ponad 4000 porad prawnych;
  • osiągnęliśmy 91% skuteczność w sprawach zakończonych prawomocnie w sądach;
  • przyłączyliśmy się do 14 spraw dot. udzielenia ochrony międzynarodowej, zezwolenia na pobyt w Polsce oraz dostępu do pomocy socjalnej;
  • dla naszych klientów uzyskaliśmy łącznie ponad 330 tys. zł.

Więcej informacji na temat naszej działalności w 2021 roku dostępnych jest w naszym Raporcie z działalności, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

Udostępnij