Zapraszamy do lektury najnowszego raportu rocznego podsumowującego rok pandemii z perspektywy praw migrantek i migrantów w Polsce.

W raporcie SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2020 r. piszemy m.in. o tym, jak w minionym roku  walczyliśmy przed sądami o prawa dzieci – migrantów, osób nieheteronormatywnych, osób, które doświadczyły tortur, a także kobiet obawiających się przemocy domowej w swoim kraju.

W publikacji ponadto:

  • Jakość procedur azylowych. W minionym roku  liczba osób, które chciały uzyskać ochronę przed prześladowaniem w Polsce była najniższa od ponad 20 lat, a uznawalność ich wniosków ponad czterokrotnie niższa niż średnia w UE. W raporcie staramy się wyjaśnić dlaczego tak jest i co można zmienić, by skuteczniej chronić prawa osób uciekających do Polski przed prześladowaniem.
  • Prawa socjalne osób migrujących. Pomimo, że niektórzy migranci_ki mogą ubiegać się o lokal socjalny, świadczenia rodzinne i inne wsparcie socjalne, zdarza się, że urzędnicy odmawiali  im tej pomocy bądź udzielone wsparcie nie pozwalało beneficjent(k)om  na przeżycie. W raporcie radzimy jak skutecznie chronić prawa socjalne osób migrujących.
  • Niesłuszna detencja. Polskie sądy nie są wystarczająco wnikliwe orzekając o pozbawieniu wolności migrantów_ek. W 2020 r. udało nam się wywalczyć 90.000 zł zadośćuczynienia dla rodziny bezprawnie umieszczonej w detencji, a także uzyskać zadośćuczynienie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W raporcie pokazujemy jak można walczyć w sądach krajowych i międzynarodowych o przestrzeganie prawa do wolności osobistej migrantek_ów.
  • Gwarancje procesowe w służbie bezpieczeństwa publicznego. Coraz więcej migrantów_ek w Polsce uznawanych jest za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Prowadzi to do wydania wobec nich decyzji o zobowiązaniu do powrotu w postępowaniu, w którym nie mają zapewnionego prawa do obrony. W raporcie znajdziecie szczegóły naszych spraw, które prowadzimy przed sądami administracyjnymi w Polsce oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dążąc do zapewnienia podstawowych gwarancji procesowych w tych postępowaniach.
  • Wpływ pandemii COVID-19 na prawa migrantów_ek. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 prawa osób migrujących były coraz bardziej ograniczane. Mieli one utrudnioną możliwość przekroczenia granicy czy złożenia wniosku o udzielenie ochrony przed prześladowaniem. Część z tych trudności była rozwiązywana przez władze, a część wynikała z ich nieprawidłowego działania zmuszając organizacje pozarządowe do zwiększonego wysiłku/wsparcia.

RAPORT: SIP W DZIAŁANIU

Udostępnij