Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło w trybie skarg i wniosków propozycję, aby Departament Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców wprowadził nowe rozwiązania w zakresie dostępu do akt sprawy. Zaproponowaliśmy zorganizowanie czytelni na wzór sądowych czytelni akt bądź zwiększenie liczby godziny oraz wyznaczenie nowych pomieszczeń do przeglądania akt sprawy.

Obecnie nie ma możliwości zapisania się na przeglądanie akt w swojej sprawie. Kalendarz internetowy, za pośrednictwem którego należy umawiać się na przeglądanie akt sprawy, aktualizowany jest do końca listopada 2019 r. i aktualnie nie ma żadnych wolnym terminów. Często skutkuje to pozbawieniem strony realnej możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i złożenia stosownych wniosków dowodowych przed wydaniem decyzji w sprawie.

Urząd jest zobowiązany do takiej organizacji pracy, aby uprawnienia strony były realnie chronione, a nie jedynie iluzoryczne. W naszej ocenie funkcjonujący w urzędzie system jest niewystarczający i narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego.

Wdrożenie zaproponowanych przez nas rozwiązań pozwoliłyby na lepsze zabezpieczenie praw cudzoziemców.

Z naszym całym wnioskiem możesz zapoznać się tutaj.

Z odpowiedzią urzędu możesz zapoznać się tutaj.

Udostępnij