Archiwum treści opublikowanych 5 sierpnia 2019

Czytelnia akt – proponujemy wprowadzenie zmian w pracy Urzędu ds. Cudzoziemców

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło w trybie skarg i wniosków propozycję, aby Departament Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców wprowadził nowe rozwiązania w zakresie dostępu do akt sprawy. Zaproponowaliśmy zorganizowanie czytelni na wzór sądowych czytelni akt bądź zwiększenie liczby godziny oraz

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat