Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców – nie dla ofiar przemocy

Straż Graniczna powinna z urzędu zbadać czy cudzoziemiec przebywający w ośrodku strzeżonym mógł być poddany przemocy – postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

Sąd Okręgowy w Przemyślu zwolnił naszego klienta ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców ze względu na doznaną przez niego przemoc (postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu z 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II Kz 91/19).

Cudzoziemiec od momentu zatrzymania wskazywał, że w swoim kraju pochodzenia był torturowany. W związku z tymi przeżyciami cierpiał na zespół stresu pourazowego, co było wykazane opiniami psychologicznymi oraz psychiatrycznymi. Sąd okręgowy orzekł, że w sytuacji, gdy cudzoziemiec był poddany przemocy nie może on przebywać w ośrodku strzeżonym.

Sąd okręgowy zauważył także, że informacja Kierownika Służby Zdrowia Oddziału Straży Granicznej, będącego funkcjonariuszem Straży Granicznej może być kwestionowana, bowiem w takim wypadku trudno mówić o jej obiektywizmie i bezstronności.

Dodatkowo sąd zaznaczył, że to Straż Graniczna w momencie powzięcia informacji o tym, że cudzoziemiec mógł być poddany przemocy, powinna była zbadać tę okoliczność z urzędu, czego nie uczyniła. W konsekwencji nasz klient był niesłusznie pozbawiony wolności przez ponad dwa miesiące.

Cudzoziemca reprezentowały: adw. Judyta Kasperkiewicz (pro bono) oraz adw. Małgorzata Jaźwińska.

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat