Słowa kluczowe: publikacja

Publikacja “Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze”

Publikacja “Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze” zawiera wiedzę empiryczną zgromadzoną w trakcie badań w ośmiu zakładach karnych. Zawiera analizę i syntezę opinii oraz stwierdzeń przedstawicieli administracji więziennej oraz skazanych na temat funkcjonowania więzienia, jego “podzespołów”

Słowa kluczowe: , , , ,

„Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia…”. Raport z monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce

W drugiej połowie 2014 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przeprowadziło monitoring warunków mieszkaniowych cudzoziemców w Białymstoku, Lublinie i okolicy, Łomży oraz Warszawie i okolicy. Efektem badań jest raport „Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia…”. Raport z monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców

Słowa kluczowe: , ,

Konwencja antyprzemocowa a ochrona migrantek przed przemocą

6 lutego Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Słowa kluczowe: , , , ,

Publikacja “Sprawiedliwość skrajna”

Sprawiedliwość w swojej istocie oznacza wyważenie konkurencyjnych interesów. Czy można mówić o takiej równowadze w przypadku kary dożywotniego więzienia i umieszczenia skazanego w całkowitym niemal odosobnieniu i warunkach zdominowanych przez maksimum ochrony? Czy sprawiedliwość skrajna w tych dwóch postaciach, ważąca dzień za dniem, przez kilka lat, różne interesy, pozostaje sprawiedliwa? Nie wiem czy lektura nowej książki autorstwa Marii Niełacznej udziela odpowiedzi. Na pewno stawia te pytania i konfrontuje nas z najtrudniejszymi obszarami życia w więzieniu i człowieczeństwa.

Słowa kluczowe: ,

Wyniki badań SIP w raporcie ONZ

Rada Naukowców Systemu Narodów Zjednoczonych (Academic Counsil on the United Nations System – ACUNS) opublikowała II tom zbioru pod nazwą Femicide. A Global Issue that Demands Action, który redagowali Simona Domazetoska, Michael Platzer oraz Gejsi Plaku. W publikacji tej znalazły

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat