ophelia_cherry_freestock6 lutego Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Oznacza to, że po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, Polska stanie się 16. państwem, które ratyfikowało Konwencję Stambulską będącą najbardziej kompleksowym instrumentem walki z przemocą wobec kobiet, jaki aktualnie istnieje na gruncie europejskim. Ponieważ dokument dużo uwagi poświęca imigrantkom, przeanalizowaliśmy zastrzeżenia do Konwencji zgłoszone przez Polskę przez pryzmat ochrony praw migrantek. Oceny zastrzeżeń dokonaliśmy pod względem ich zgodności z prawem międzynarodowym i celami konwencji.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Katarzyny Słubik.

zdjęcie: Ophelia Cherry / freestock.com

Udostępnij