W dniach 6 i 7 sierpnia br., podczas 99. Sesji Komitetu ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, będzie miała miejsce obrona raportu okresowego z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji  w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Okres sprawozdawczy obejmuje lata 2012 – 2017. Złożyliśmy raport alternatywny, w którym prezentujemy problemy cudzoziemców związane między innymi z:
  • detencją dzieci,
  • mową nienawiści,
  • dostępem do usług świadczonych przez służby migracyjne,
  • dyskryminacją w zatrudnieniu,
  • dostępem do usług mieszkaniowych i świadczeń socjalnych,
  • dostępem do procedur uchodźczych.
Raport SIP dostępny tutaj.
Fot. Pixabay
Udostępnij