Rozpoczynamy realizację projektu “Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści”, który ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym religijnym i narodowościowym, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców.

W ramach projektu utworzone zostaną 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Jest to odpowiedź na problem niskiej dostępności nieodpłatnego wsparcia dla tej grupy osób.

Projekt łączy w sobie działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Rejestrowanie spraw, interwencji i monitoring spraw sądowych pozwoli na skuteczne nagłaśnianie tych spraw, zmianę postaw organów ścigania i świadków przemocy rasistowskiej oraz podejmowanie działań na rzecz zmian w prawie oraz funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych lub samorządowych.

Projekt jest finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,  a jego realizacja zaplanowana na okres od stycznia 2021 do września 2022 r.

zdjęcie: Mitchell Hollander / Unsplash

Udostępnij