W najnowszej analizie Stowarzyszenia Katarzyna Wencel analizuje problem dowodzenia w sprawach o dyskryminację. Poddaje wnikliwym rozważaniom prawną stronę zagadnienia zbierania dowodów w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania: jak to robić, jakie dowody można przedstawiać przed polskimi sądami? Jak polskie procedury wyglądają na tle rozwiązań międzynarodowych. O tym jeszcze nikt w ten sposób nie pisał. Polecamy!

Katarzyna Wencel – Dowodzenie w sprawach o dyskryminację. Możliwości i ograniczenia udowodnienia nierównego traktowania

Udostępnij