Można już pobrać naszą najnowszą analizę, dotyczącą zagadnienia przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne w wybranych państwach Unii Europejskiej.

ARE-809-dyskryminacja-UE-przepisy.pdf

Udostępnij