Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło uwagi do XX i XXI sprawozdania z realizacji przez rząd polski postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej za okres od sierpnia 2009 do grudnia 2011 roku. SIP zwrócił uwagę m.in. na problem umieszczania dzieci cudzoziemców w placówkach detencyjnych, brak identyfikacji cudzoziemców ofiar tortur, braki w przepisach prawnych i problemy ze stosowaniem prawa antydyskryminacyjnego w praktyce, czy brak stałego monitoringu zdarzeń o charakterze rasistowskim i wsparcia ofiar przestępstw z nienawiści.

cerd-uwagi-sip.pdf

Udostępnij