Nowa analiza opracowana przez Katarzynę Wencel pokazuje, w jaki sposób należy rozumieć dyskryminację cudzoziemców w dostępie do mieszkań oraz jak ukszatłtowane są przepisy chroniące najemców w tym zakresie. Autorka wskazuje także na problemy w równym traktowaniu wszystkich na rynku mieszkaniowym.

ARE-511-dyskryminacja-mieszkaniowa.pdf

Udostępnij