na-granicyOd stycznia do kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przeprowadziło monitoring trzech przejść granicznych – w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie – w celu zbadania przygotowania Straży Granicznej do przyjęcia na polskich granicach dużej liczby uchodźców, przyjrzenia się różnym aspektom związanym z przyjmowaniem wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz legalności stosowanych procedur, a także stopniowi dostosowania do nich infrastruktury przejść granicznych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były dostępność procedury uchodźczej oraz procedura odmowy wjazdu na terytorium RP, gdyż w minionych latach organizacje pozarządowe wielokrotnie informowane były o niewpuszczaniu do Polski osób, które na granicy w Terespolu deklarowały chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową. Sygnały te są coraz częstsze od drugiej połowy 2015 roku.

Wyniki monitoringu prezentujemy w raporcie Na granicy. Raport z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie (wersja angielska: At the border. Report on monitoring of access to the procedure for granting international protection at border crossings in Terespol, Medyka, and Warszawa-Okęcie Airport).

Monitoring przeprowadzono w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundację Panoptykon, Fundację Instytut Spraw Publicznych i Fundację Polskie Forum Migracyjne „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowanego dzięki wsparciu programu Fundacji im. Stefana Batorego „Obywatele dla demokracji” finansowanego ze środków funduszu EOG.

Udostępnij