Słowa kluczowe: Straż Graniczna

Terespol: uchodźcom zawracanym z polskiej granicy grozi niebezpieczeństwo!

Organizacje pozarządowe alarmują o niepokojącej sytuacji Czeczenów, których nie dopuszcza się do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową na polskiej granicy. Od kilku lat nasze organizacje otrzymują od osób poszukujących ochrony wiadomości o kolejnych bezskutecznych próbach złożenia przez nich wniosku o

Słowa kluczowe: , , ,

NA GRANICY. Raport z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na polskich przejściach granicznych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przeprowadziło monitoring przejść granicznych w celu zbadania przygotowania Straży Granicznej do przyjęcia na polskich granicach dużej liczby uchodźców, przyjrzenia się różnym aspektom związanym z przyjmowaniem wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz legalności stosowanych procedur, a także stopniowi dostosowania do nich infrastruktury przejść granicznych.

Słowa kluczowe: , , , ,

Sukces SIP – pobyt humanitarny dla Azima Turanbaeva

Otrzymaliśmy decyzję Komendanta Placówki SG Warszawa-Okęcie o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych Azimowi Turanbaevowi. Tym samym definitywnie zakończyła się niemal 4-letnia walka Azima, jego żony Elmiry Abasbekovej, trójki ich synów oraz SIPu o prawo tej rodziny do pozostania w Polsce.

Słowa kluczowe: ,

Sukces SIP – Pobyt humanitarny dla rodziny z Kirgistanu

Stało się, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG udzielił Pani Elmirze Abasbekovej i trójce jej dzieci zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Cała rodzina przebywa w Polsce od 2011 r., a od 2012 r. korzysta z pomocy SIP. Przez ten czas synowie

Słowa kluczowe: , ,

Mądrość Sądu, słabość Straży Granicznej – niedopuszczenie do umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców

18 czerwca 2015 r. prawnik SIP uczestniczył wraz Cudzoziemcem w procedurze złożenia przez niego kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – porównujący 1. i 2. wniosek Pana R. o ochronę międzynarodową – uznał (naszym zdaniem

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat