Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wspólnie ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przeprowadzi obecnie monitoring funkcjonowania urzędów obsługujących cudzoziemców w Warszawie.

W związku z tym poszukujemy wolontariuszy – socjologów lub studentów ostatnich lat socjologii (bądź kierunków pokrewnych, znających metodologię badań socjologicznych) znających język angielski lub rosyjski – do pomocy w prowadzeniu wywiadów z cudzoziemcami oraz z pracownikami urzędów.

Praca przy wywiadach będzie prowadzona w sierpniu i wrześniu 2008 r.

Gwarantujemy opiekę merytoryczną pracowników naukowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-mailem swojego CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: witold.klaus@gmail.com do dnia 10 sierpnia 2008 r.

Udostępnij