Apel organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie

pieta_house_Joe_Houghton_flickr.comOrganizacje pozarządowe skupione w warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego, które od wielu lat pomagają osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym zainicjowały przygotowanie apelu do Premier Ewy Kopacz odnośnie do tworzonego przez rząd systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pod apelem podpisało się już ponad 40 organizacji z całej Polski. Organizacje chciały wyrazić swój niepokój faktem braku wysłuchania przez Ministerstwo Sprawiedliwości ich uwag oraz narastającymi obawami wobec ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Uważamy, że poradnictwo dla ww. osób powinno być elementem polityki społecznej, a nie samoistnym bytem. Projekt całkowicie oderwany jest od dotychczasowych doświadczeń funkcjonującego systemu poradnictwa w ramach infrastruktury systemu pomocy społecznej, przede wszystkim współpracy z organizacjami pozarządowymi czy działającymi przy uczelniach klinikami prawa. Proponowana przez rząd pomoc prawna miałby się ograniczyć tylko krótkich informacji prawnych, których osoba z wieloma problemami życiowymi, będąca pod opieką pomocy społecznej, może nie zrozumieć lub błędnie je zrealizować. Ogromny niepokój budzi brak procedur i standardów udzielania porad, w tym brak prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Nie pozwoli to na śledzenie skuteczności udzielanej pomocy i wykluczy kontrolę państwa nad wydatkowaniem środków publicznych. Dodatkowe obawy budzi brak jakichkolwiek zapisów dotyczących dostosowania lokalu do osób o szczególnych wymaganiach (osoby na wózkach inwalidzkich, o kulach, rodziców z dziećmi w wózkach, miejsca do zabawy dla małych dzieci, itp.). Dlatego obawiamy się, iż wprowadzenie ustawy w jej obecnym kształcie może spowodować wiele negatywnych konsekwencji. zdjęcie: Joe Houghton

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce