Stowarzyszenie przygotowało uwagi do opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu dokumentu „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne”.

Udostępnij