Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne

INTERaktywnie przeciwko dyskryminacji w Europie

Trwa rekrutacja uczestników do projektu wymiany dla młodzieży z Rumunii, Niemiec oraz Polski INTERActive against Discrimination in Europe.

Słowa kluczowe: , ,

Apel organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie

Organizacje pozarządowe skupione w warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego, które od wielu lat pomagają osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym zainicjowały przygotowanie apelu do Premier Ewy Kopacz odnośnie do tworzonego przez rząd systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Słowa kluczowe: , , , ,

Działalność SIP jako przykład dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Rok 2010 został przez Komisję Europejską ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W ramach jego obchodów pokazywane są różne inicjatywy pomagające w wyjściu z sytuacji ubóstwa i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Spośród wielu organizacji polskich pozarządowych działania Stowarzyszenia

Słowa kluczowe: , ,

Publikacja “System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce”

W ramach działań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w Polskim Komitecie EAPN (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu) powstała analiza pt. “System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce” autorstwa członkini Stowarzyszenia Małgorzaty Łojkowskiej. Można się z nią zapoznać poniżej. Inne interesujące analizy dotyczące

Słowa kluczowe: ,

“Co wspiera polski rząd – rozwój czy wykluczenie społeczne?” Zapraszamy do udziału w dyskusji wokół raportu Polskiej Koalicji Social Watch pt. “Rozwój społeczny”. Piątek 26 lutego 2010, godz. 17.00

zaproszenie-co-wspiera-polski-rzad.pdf

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat