rozporzadzenie-udzielenie-ochronyZakończyły się konsultacje publiczne projektu nowego rozporządzenia ws. wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Potrzeba stworzenia nowego formularza jest konsekwencją nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, która wejdzie w życie 13 listopada 2015 r. Odtąd nie będzie już wniosku o nadanie statusu uchodźcy, a jednolity wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

SIP aktywnie uczestniczył w pracach nad tym projektem, zgłaszając obszerne uwagi do zaproponowanego przez MSW formularza wniosku.
Wskazywaliśmy i krytykowaliśmy, m.in.:

  • nieścisłości w niektórych pytaniach, które zawierał formularz,
  • odebranie cudzoziemcowi możliwości korzystania z dodatkowych kartek, na których mógłby opisać historię represji doznawanych w kraju pochodzenia,
  • przeniesienie ciężaru zbierania materiału dowodowego z Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Straż Graniczną.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi uwagami, jak również z raportem z konsultacji publicznych przygotowanym przez Rządowe Centrum Legislacji. Jak wynika z tego dokumentu, uwzględniono zdecydowaną większość zgłoszonych przez nas postulatów!

Udostępnij