SIP przygotowuje raport alternatywny nt. przestrzegania praw człowieka w Polsce

W maju 2012 roku odbędzie się 13 sesja Komisji Praw Człowieka (Human Rights Council), będącej organem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W jej trakcie Polska będzie składała drugie już okresowe sprawozdanie na temat przestrzegania praw człowieka w naszym kraju (Universal Periodic Review).

W związku z powyższym cztery organizacje: Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat, Koalicja Karat, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowały raport alternatywny, wskazujący główne problemy odnośnie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Raport został złożony do Komitetu przez International Movement ATD Fourth World, mający status konsultacyjny przy ONZ.

Tekst złożonego przez nas raportu zamieszczamy poniżej.

UPR integrated report final.pdf

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce