Ukazała się analiza autorstwa Katarzyny Wencel i Witold Klausa (wydana przez Instytut Spraw Publicznych), bazująca na doświadczeniach Nocy Testów przeprowadzonej wiosną 2010 roku przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Forum na rzecz Różnorodności Społecznej. Zbiera ona doświadczenia z przeprowadzonej akcji i pokazuje, w jaki sposób w przyszłości można wykorzystywać efekty takich działań.

noc-testow.pdf

Udostępnij