Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zatrudni prawnika/prawniczkę na zastępstwo.

Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (dyplom z polskiej uczelni bądź dyplom nostryfikowany),
 • doświadczenie w bezpośrednim udzielaniu porad prawnych,
 • bardzo dobra znajomość prawa azylowego oraz przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • bardzo dobra znajomość jednego z języków obcych: rosyjskiego, angielskiego lub francuskiego
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Mile widziane:

 • aplikant/ka adwokacki_a/radcowski_a,
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom/czyniom i migrantom/tkom w Polsce, w tym m.in. reprezentowanie ich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami i organami administracji w Polsce, udzielanie ustnych i mailowych porad prawnych, oraz sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych,
 • wizyty w ośrodkach dla cudzoziemców oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w celu udzielania porad prawnych, 
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach cudzoziemców, do których Stowarzyszenie przyłącza się w interesie publicznym przed sądami i organami administracji,
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących projektów aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych. 

UWAGA: w okresie pandemii poradnictwo prowadzone jest zdalnie.

Zapewniamy:

 • regularne szkolenia rozwijające wiedzę z zakresu prawa oraz kompetencje mękkie,
 • wsparcie koordynatorki zespołu prawnego,
 • możliwość rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach prawa (prawo międzynarodowe, w tym postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne), 
 • umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze całego etatu,
 • elastyczna organizacja pracy – możliwość częściowej pracy zdalnej także po okresie pandemii,
 • pracę w wiodącej organizacji działającej na rzecz praw cudzoziemców w Polsce
 • wynagrodzenie w przedziale 4980 – 5550 zł brutto.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą e-mailową do 31.07.2021 r.  na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w formie wideokonferencji. W przypadku napływu dużej ilości zgłoszeń dodany zostanie dodatkowy, praktyczny etap rekrutacji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij