Jesteś osobą z doświadczeniem uchodźczym lub zmuszoną do opuszczenia swojego kraju i nie możesz z różnych przyczyn do niego wrócić? Mieszkasz w Warszawie lub najbliższej okolicy? Masz pomysł jak sprawić, żeby uchodźcom i uchodźczyniom żyło się lepiej? Chcesz uczestniczyć w zmianie działań lokalnych instytucji publicznych czy samorządowych w tym zakresie?

Zgłoś się do Rady Uchodźców i Uchodźczyń! Możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z integracji w Polsce i pomóc innym przejść przez przez ten proces.

CELE I DZIAŁANIA RADY

– zebranie grupy osób z doświadczeniem uchodźczym oraz pomysłami i pasją do działania na rzecz poprawy życia uchodźców i uchodźczyń,

– wzmocnienie głosu, sprawczości i samostanowienia osób z doświadczeniem uchodźczym,

– reprezentowanie interesów uchodźców i uchodźczyń na poziomie działania władz lokalnych (spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych),

– konsultowanie strategii integracji uchodźców na poziomie władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych, 

– reprezentowanie interesów uchodźców i uchodźczyń przestrzeni publicznej – występy w mediach, uczestniczenie w debatach, wydarzeniach publicznych itp.,

– współtworzenie zmiany społecznej oraz udział w społeczności, która wzajemnie wspiera się i inspiruje. 

HARMONOGRAM 

– spotkania Rady co kwartał – od grudnia 2022 do grudnia 2023,

– szkolenia dla członkiń i członków Rady z zakresu rzecznictwa i wystąpień publicznych (grudzień 2022 – marzec 2023),

– regularna komunikacja odnośnie możliwości zabrania głosu, konsultacji polityk lub zajęcia stanowiska. 

Korzyści z bycia członkiem lub członkinią Rady Uchodźców

Osoby uczestniczące w Radzie będą pełniły funkcje doradcze i reprezentatywne. Udział w Radzie daje możliwość wpływu na kształtowanie działań władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie praw i integracji uchodźców a także możliwość wymiany doświadczeń z osobami doświadczonymi migracją.

Członkowie i członkinie Rady otrzymają możliwość rozwinięcia kompetencji w zakresie rzecznictwa i wystąpień publicznych pod okiem ekspertów. 

Na każdym etapie działalności, osoby uczestniczące w Radzie będą wspierane przez zespół Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, a także będą aktywnie włączane w działania SIP.

Za udział w Radzie osoby uczestniczące otrzymają niewielkie stypendium motywacyjne.

NABÓR 

Zapraszamy osoby z doświadczeniem uchodźczym różnych narodowości i obywatelstwa, różnej płci i w różnym wieku. 

Z uwagi na fakt, że praca Rady dotyczyć będzie spraw publicznych, w których dokumenty i komunikacja  przebiega w języku polskim, wymagana jest komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Nabór prowadzony jest do 15 grudnia 2022 i odbywa się poprzez:

·     wypełnienie formularza: https://forms.gle/D6r6vpA5iDeaGvA88

·     rozmowę z przedstawicielką Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Informacji w sprawie naboru i działania Rady udziela koordynatorka projektu – Paulina Zając pod mailem: p.zajac@interwencjaprawna.pl lub numerem tel. 506557720.

***

Rada Uchodźców powstaje w ramach projektu „Silni mimo wszystko” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Udostępnij