Rada ds. Uchodźców i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielili ochrony międzynarodowe dla trzech znajdujących się pod opieką SIPu rodzin, które pochodzą Krymu!

W dwóch sprawach rodziny powoływały się na obawę przed prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na wyznawaną religię i posiadane poglądy polityczne. W tych sprawach Rada i Szef UDSC, uznali, że wielodzietność rodziny stanowi dostateczną przesłankę do uznania, że ze względu na osobiste uwarunkowania nie mogą zamieszkać w innej części Ukrainy niż Krym. Dlatego też rodzinom nadano w Polsce status uchodźcy.

W trzeciej sprawie Szef UDSC udzielił rodzinie ochrony uzupełniającej ze względu na ciężki stan zdrowia jednego z jej członków, uznając, że brak dostępu do niezbędnej opieki medycznej i lekarstw stanowią osobiste uwarunkowania, w związku z którymi Cudzoziemcy nie mogą zamieszkać w innej części Ukrainy niż Krym.

więcej informacji »

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce