everybody_please_pay_attentionRazem z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi apelujemy do posłów pracujących nad projektem ustawy o zmianie ustawy o policji i innych ustaw, który w naszej ocenie jest niezgodny z Konstytucją RP i prawem UE.

Bardzo niepokojące jest, że jeśli projekt ustawy pozostanie w aktualnie proponowanej wersji zarówno organy ścigania, jak i służby specjalne będą mogły wykorzystywać dane telekomunikacyjne i internetowe bez ograniczeń i bez względu na wagę sprawy, również przed wszczęciem formalnego postępowania. Zakres pojęcia „dane internetowe” nie jest jasny – z pewnością obejmuje dane pozwalające na tworzenie szczegółowego profilu użytkowników Internetu. Może obejmować również treść elektronicznej korespondencji.

W apelu proponujemy zmiany pozwalające na wyważenie prawa do ochrony prywatności i prawa do szybkiego dostępu do informacji przez organy ścigania w uzasadnionych przypadkach.

Apel podpisały organizacje: Amnesty International, Centrum Cyfrowe, Fundacja ePaństwo, Fundacja Frank Bold, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych,Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

zdjęcie: stockimages / freedigitalphotos.net

Udostępnij