Sąd Okręgowy w Olsztynie przypomniał, że ofiara przemocy nie może być umieszczona w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. W związku z krzywdą doznaną przez niesłuszne pozbawienie wolności naszej klientki- ofiary przemocy, sąd zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku przyznającym zadośćuczynienie za niesłuszną detencję zaznaczył, że zakaz umieszczania w ośrodkach strzeżonych cudzoziemców będących ofiarami przemocy nie zależy od formy tej przemocy, a także jej sprawcy (wyrok z 29 lipca 2019 r., II Ko 280/18). Żaden cudzoziemiec, który został poddany przemocy nie może być pozbawiony wolności w związku z jego sytuacją migracyjną.

Sąd zaznaczył, że mimo właściwej opieki w ośrodku strzeżonym, stan zdrowia psychicznego naszej klientki pogarszał się, co wpłynęło na wysokość zadośćuczynienia. Sąd zwrócił także uwagę na trudności kulturowe, barierę językową, a także długość izolacji cudzoziemki.

W związku z niesłusznym trzymiesięcznym umieszczeniem jej w ośrodku strzeżonym, sąd przyznał jej zadośćuczynienie w wysokości 20.000 zł. Wskazał, że pozbawienie wolności stanowiło dla niej ponowną retraumatyzację, która spowodowała pogorszenie stanu zdrowia. Cudzoziemka musiała korzystać z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w trakcie pobytu w ośrodku. Sąd zwrócił także uwagę na trudności kulturowe oraz barierę językową, której doświadczyła cudzoziemka. Ze względu na jej brak znajomości języka polskiego, a także brak w ośrodku osób znających język, którym posługuje się cudzoziemka, pozbawienie wolności było dla niej dodatkowo trudne.

Ustalając wysokość zadośćuczynienia sąd uwzględnił długość okresu izolacji, stan zdrowia cudzoziemki oraz jej późniejszą trudność w normalnym funkcjonowaniu w warunkach wolnościowych. Sąd Okręgowy zaznaczył, że mimo właściwej opieki w ośrodku strzeżonym, z racji funkcjonowania w warunkach izolacji i trudnych doświadczeń życiowych, stan zdrowia psychicznego naszej klientki pogarszał się.

Cudzoziemka reprezentowana była przez współpracującą ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej adw. Małgorzatę Jaźwińską.

Wyrok dostępny jest poniżej:

Udostępnij